Czytaj więcej KSIĘGI
RACHUNKOWE


Kompleksowe prowadzenie księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości dla spółek z o.o., spółek komandytowych (...)


Czytaj więcej KSIĘGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW


Fachowe i rzetelne prowadzenie ksiegowości uproszczonej dla osób fizycznych, spółek cywilych, jawnych, partnerskich...


Czytaj więcej RYCZAŁT I INNE EWIDENCJE

Solidne i szybkie ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych, sporządzanie...


Czytaj więcej OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Profesjonalne sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych pracowników (...)


Księgi rachunkowe

Kompleksowe prowadzenie księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości dla spółek z o.o., spółek komandytowych, stowarzyszeń, osób fizycznych.
Tworzenie planu kont, polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych.