Czytaj więcej KSIĘGI
RACHUNKOWE


Kompleksowe prowadzenie księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości dla spółek z o.o., spółek komandytowych (...)


Czytaj więcej KSIĘGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW


Fachowe i rzetelne prowadzenie ksiegowości uproszczonej dla osób fizycznych, spółek cywilych, jawnych, partnerskich...


Czytaj więcej RYCZAŁT I INNE EWIDENCJE

Solidne i szybkie ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych, sporządzanie...


Czytaj więcej OBSŁUGAKADROWO-PŁACOWA

Profesjonalne sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych pracowników (...)


Usługi

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie biznes planów,
 • Sporządzenia sprawozdań finansowych dla potrzeb banków,
 • Analiza podatkowa firmy,
 • Rozliczanie stowarzyszeń,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Obsługa w zakresie płac i rozliczeń z ZUS,
 • Rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika,
 • Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania,
 • Dostarczanie dokumentów do urzędów,
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych,
 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Wypełniamy formularze dla GUS,
 • Zwrot VAT od materiałów budowlanych,
 • Inne usługi księgowe i rozliczeniowe wg potrzeb klienta,
 • Rozliczanie delegacji pracowników.